پیوند ها پیوند ها

پیوندها
نمایش 20 - 1 از 55 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام آدرس اینترنتی بازديدها تاریخ اصلاح  
1000صفحه آرشیو بایگانی اقتصاد http://hearth.library.cornell.edu 72 1/6/14
Creative Commons http://www.Creative Commons.org 110 1/13/14
آرشیو آنلاین کالیفرنیا http://oac.cdlib.org/texts 134 1/13/14
آرشیو اینترنتی کتاب http://archive.org/details/texts 75 1/6/14
آرشیو دسترسی آزاد http://openarchives.org 166 1/6/14
آرشیو دسترسی آزاد بوداپست http://Soros.org/openaccess 78 1/6/14
آرشیو دیجیتال دانشگاه Caltech http://library.caltech.edu 1257 1/13/14
آریانا ای-بوک http://www.arianabook.com 72 1/7/14
آیا مقالات دسنرسی آزاد اثر بیشتری در پژوهش دارند؟ http://eprints.rclis.org/archive/00002309/01/do-open-access-CRLopdf 78 1/6/14
اخبار دسترسی آزاد:شامل لینکهای مقالات دسترسی آزاد و رفع موانع پژوهش و مقدمه ای برای بازکردن دسترسی برای کتابداران http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html 72 1/6/14
انتشارات آکادمی ملی http://www.nap.edu 71 1/6/14
بانک اطلاعاتی جامع متخصصین ایرانی http://www.irexpert.ir 425 1/7/14
بزرگترین سایت دانلود کتابهای فارسی http://farsibooks.ir 665 1/7/14
پایگاه استنادی آزاد http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search 91 1/6/14
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.SID.ir 70 1/7/14
پایگاه دربافت کتابهای آن لاین فارسی http://www.farsibook.blogfa.com 452 1/7/14
پایگاه دسترسی آزاد زیست مولکولی http://nar.oupjournals.org 97 1/13/14
پایگاه مقاله های کنفرانس ها و پایان نامه ها http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister 89 1/13/14
پروژه Open book http://www.ordeilly.com/openbook 79 1/6/14
پروژه اختصاص داده شده به نویسنده/موسسه و خود آرشیوها http:eprints.org 91 1/6/14
نمایش 20 - 1 از 55 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
صفحه نخست پیوندها

صفحه نخست پیوندها