پیوند ها پیوند ها

پیوندها
نمایش 20 - 1 از 55 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام آدرس اینترنتی بازديدها تاریخ اصلاح  
1000صفحه آرشیو بایگانی اقتصاد http://hearth.library.cornell.edu 90 1/6/14
Creative Commons http://www.Creative Commons.org 119 1/13/14
آرشیو آنلاین کالیفرنیا http://oac.cdlib.org/texts 145 1/13/14
آرشیو اینترنتی کتاب http://archive.org/details/texts 80 1/6/14
آرشیو دسترسی آزاد http://openarchives.org 174 1/6/14
آرشیو دسترسی آزاد بوداپست http://Soros.org/openaccess 83 1/6/14
آرشیو دیجیتال دانشگاه Caltech http://library.caltech.edu 1396 1/13/14
آریانا ای-بوک http://www.arianabook.com 81 1/7/14
آیا مقالات دسنرسی آزاد اثر بیشتری در پژوهش دارند؟ http://eprints.rclis.org/archive/00002309/01/do-open-access-CRLopdf 84 1/6/14
اخبار دسترسی آزاد:شامل لینکهای مقالات دسترسی آزاد و رفع موانع پژوهش و مقدمه ای برای بازکردن دسترسی برای کتابداران http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html 80 1/6/14
انتشارات آکادمی ملی http://www.nap.edu 77 1/6/14
بانک اطلاعاتی جامع متخصصین ایرانی http://www.irexpert.ir 434 1/7/14
بزرگترین سایت دانلود کتابهای فارسی http://farsibooks.ir 678 1/7/14
پایگاه استنادی آزاد http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search 111 1/6/14
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.SID.ir 80 1/7/14
پایگاه دربافت کتابهای آن لاین فارسی http://www.farsibook.blogfa.com 519 1/7/14
پایگاه دسترسی آزاد زیست مولکولی http://nar.oupjournals.org 104 1/13/14
پایگاه مقاله های کنفرانس ها و پایان نامه ها http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister 105 1/13/14
پروژه Open book http://www.ordeilly.com/openbook 87 1/6/14
پروژه اختصاص داده شده به نویسنده/موسسه و خود آرشیوها http:eprints.org 102 1/6/14
نمایش 20 - 1 از 55 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
صفحه نخست پیوندها

صفحه نخست پیوندها